«Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης:

Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη»

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»

 

υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης αρχικά αφορούσε το σύνολο των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πυλαίας – Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, ενώ με τροποποίηση αργότερα συμπεριλήφθηκε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

 

 

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων (απασχόληση, δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και προτάσεις υπαγωγής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα) από την ομάδα στόχου «Άνεργοι Νέοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών» (50% Γυναίκες)΄, με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους και τους νέους με ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία, και τη δημιουργία καλύτερης προοπτικής απασχόλησης (επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, υπαγωγή σε προγράμματα χρηματοδότησης) σε «υποαπασχολούμενους» της ομάδας στόχου «Νέοι Επιστήμονες».

 

 

Οικονόμου 5, 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 552670

Fax: +30 2310 552673

e-mail: info@kekekpa.gr

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ